අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

24
ඔක්2020
කෝවිඩ් 19 ග්‍රාමීය කමිටු රැස්වීම.මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 527A පතිරගොඩ වසම

කෝවිඩ් 19 ග්‍රාමීය කමිටු රැස්වීම.මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 527A පතිරගොඩ වසම

නාලන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ,වසමභාර සියලුම ක්ශේත්‍ර...

Scroll To Top